Wybierz kurs

Systematyczne poznawanie Księgi po Księdze. Razem będziemy odkrywać kontekst kulturowy i językowy w odniesieniu do zrozumienia i interpretacji tekstu biblijnego. Znajdziesz w nim przestrzeń do umocnienia swojej wiary. Słuchając Słowa Bożego, będziesz w stanie wpłynąć na głębię, a Boży ogień rozpali Twoje serce, byś mógł korzystać z tego doświadczenia w każdym miejscu, w którym się znajdziesz.

KURS BIBLIJNY TEMATYCZNY

Pogłębia zrozumienie Pisma Świętego i wyposaża do codziennego życia wiarą według Słowa Bożego. Tematyczne studiowanie Pisma pomaga uczestnikom w osobistym, coraz głębszym poznawaniu Boga oraz daje wzrost w obszarach istotnych z punktu widzenia odnowy wiary. Kurs Biblijny to praktyczna szkoła życia wiarą w Jezusa Chrystusa, której celem jest to, aby oglądać w rzeczywistości to, co Bóg obiecał w swoim Słowie!